Certification nationale
Expert assurance maritime

Certification  Expert judiciaire

Certificat Word sailing

Certificat Inspecteur Expert Maritime Canada 

IEMC2.jpg